Linkki Facebook -sivuillemme

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

 • Pirkan Tilipalvelu Oy, Y-tunnus: 1737534-3
 • Yhteyshenkilö: Virpi Lappalainen
 • Sammonkatu 75, 33540 Tampere
 • Puh. 040 703 0560
 • virpi.lappalainen(at)pirkantilipalvelu.fi

2. Rekisterin nimi

 • Tilitoimisto Pirkan Tilipalvelu Oy:n henkilötietoja sisältävä asiakasrekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään asiakkaan suostumuksella asiakassuhteen hoitamiseen ja yhteydenpitoon, palvelujen tuottamiseen ja tarjoamiseen. Rekisterin tietoja käytetään pääasiallisesti asiakkaan yritysasioiden hoitamisessa sähköpostitse ja puhelimitse. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin.
 • Rekisterin tietoja käytetään myös asiakasviestinnässä, mukaan lukien suoramarkkinointi, joka asiakkaalla on oikeus kieltää.

4. Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Pirkan Tilipalvelu Oy:n toimesta asiakkaista, jotka liittyvät rekisteriin.

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • postiosoite
 • sähköpostiosoite
 • henkilötunnus
 • puhelinnumero
 • verotustiedot
 • pankkitilitiedot
 • palkkatiedot
 • mahdolliset ulosottotiedot
 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivätunnus
 • ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
 • Rekisteriin voidaan merkitä myös henkilötietoja sellaisista henkilöistä, joihin Pirkan Tilipalvelu Oy pyrkii luomaan asiakassuhteen tai on aloittamassa asiakassuhdetta.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Rekisteröidyn antamat tiedot postitse, sähköpostilla, puhelimitse, tekstiviestillä, messenger- ja watsapp-sovelluksella.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella

 • Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Manuaalinen aineisto: Säilytetään lukitussa arkistohuoneistossa.
 • Sähköisesti tallennetut tiedot: Rekisteri on suojattu teknisin keinoin. Rekisterin tiedot on tallennettu palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat suojattu palomuurein ja salasanoin. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia ja ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen.

8. Tietojen luovutus

 • Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilörekisterin tietoja lainsäädännön sallimissa tai velvottamissa rajoissa.

9. Tarkastusoikeus

 • Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle (yhteystiedot mainittu kohdassa 1). Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 1. mainitulle yhteyshenkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.
   
back-to-top